Hakkında
Ana Sayfa Hakkında Amacımız

Amacımız

Tasarımdan mimarlığa, plastik sanatlardan sinemaya geniş bir yelpazesi kapsayan yaratıcı endüstriler istihdam yaratma potansiyeliyle son yıllarda dünyada ekonomik açıdan öne çıkan ve hızla gelişen sektörlerin arasında yer almaktadır. Modern ekonomilerde önemli bir kalkınma modeli olan yaratıcı ekonomiler yeterince desteklendiklerinde her ülkenin kendine özgü yaratıcı potansiyelini zenginlik yaratmaya yönelik bir araç olarak kullanabilmektedir.

Bu proje ile İstanbul'un Yaratıcı sektörlerdeki etkinliğini özellikle girişimcilik ruhu ve becerisi kazandıracak yöntemlerle küresel ölçekte rekabet edebilecek konuma getirmeye, ürünlerin yurt içi ve yurt dışı pazarlara ulaşımını artırmaya, pazara uygun şirketleşme ve kurumsal kapasite artırılmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Proje Hakkında

  • CretaUp'ta Tasarım Odaklı Düşünme gibi yenilikçi yöntemler kullanarak hazırlanacak 4 atölye çalışması uygulanarak girişimcilik ve liderlik kapasiteleri geliştirilecektir.
  • Girişimcilere veya girişimcilik adaylarına ürünlerini ticarileştirmeleri konusunda bilgilendirme, yönlendirme ve mentorluk çalışmaları yapılarak pazara dahil olmaları konusunda destek olunacaktır.
  • Projenin sonunda yaratıcı endüstriler sektöründeki tüm aktörlere yönelik olarak tasarlanacak elektronik sektör rehberi tasarım odaklı düşünme, iş modeli oluşturma, fikir ve ürün geliştirme, finansal okuryazarlık konularını içerecektir.
  • Aynı zamanda potansiyel yatırımcılar arasında farkındalık yaratarak yaratıcı endüstriler sektöründeki geleceğin girişimcilerinin yatırımcılarla bir araya gelmesi sağlanacak.
Hayal Kurmakla Kalma!
Hayalini iş fikirlerine dönüştürmenin sırları CreateUp'da